Vállalkozói (autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányító):

Autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányító

p

Meghatározás:

A belföldi és/vagy nemzetközi személyszállítással foglalkozó vállalkozás szakmai irányítójának szükséges elvégezni ezt a tanfolyamot, és sikeres vizsgát tenni ahhoz, hogy a személyszállító vállalkozás a jogszabályoknak megfelelően működjön.

Szakmai irányító: az a személy, aki vezetőként, gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként, vagy főállású alkalmazottként az személyszállítási tevékenység szakmai irányítását ténylegesen és állandó jelleggel ellátja.

Az személyszállító vállalkozói tanfolyamot és vizsgát a 261/2011.(XII.7.) Korm. rendelet írja elő, a tantervi és vizsgakövetelményeket részletesen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szabályozza.
A tanfolyamon a részvétel kötelező, de ezt a nagy mennyiségű, speciális tananyag is indokolja, az előadások meghallgatása nélkül nehezen lehetne felkészülni a vizsgára.

A vállalkozói bizonyítvány 10 évig érvényes, lejárta után továbbképzésen kell rész venni.

p

Tanfolyamra az jelentkezhet, aki:

  • A 18. éves életkort betöltötte.
p

Jelentkezéskor adminisztrációhoz szükséges:

  • Személyi igazolvány, lakcímkártya
p

Tanfolyam leírása:

Képzés moduljai:
Jogi ismeretek
Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek
Munkaügyi ismeretek
Személyszállítási ismeretek
Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek
Vámismeretek
A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek
Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány)

p

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

Autóbuszos személyszállító-vállalkozói bizonyítványt kapnak.

Vállalkozó jelentkezési lap (AV és BV).pdf

Autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányítójának alapképzés.pdf

Autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányítójának továbbképzés.pdf

© 2017 Süveges Képző- és Vizsgaközpont